خیر، هرگونه تمدید اقامت آنلاین نیاز به هیچگونه وکالت ندارد.

خیر، به هیچ عنوان نیازی به حضور خود شخص در ساختمان عدالت (قارچی) نمی باشد.تمامی روند کار اینترنتی بوده و مدارک نیز در انتها پست می گردند.

بله، دانستن زبان انگلیسی برای فرد متقاضی در هنگام مصاحبه الزامی می باشد و هیچگونه مترجم و یا کمک نیز مورد قبول نمی باشد.

خیر، نه تنها تمدید اقامت آنلاین بلکه تمدید هیچ نوع اقامتی تضمینی نمی باشد. هر کجا کلمه تضمینی را در گرجستان شنیدید بدانید که کار ایراد دارد.

خیر، هیچگونه نیازی به آشنا و رایزنی و پارتی در سفارت جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.

خیر، تمدید اقامت آنلاین فقط برای افرادی امکان پذیر هست که از تاریخ کارتشان مانده باشد. برای تمدید اقامت ملکی و نسبیت ملکی 1 روز هم کافیست و برای بقیه اقامت ها 40 روز زمان نیاز است.

خیر، امکان تغییر نوع اقامت در درخواست آنلاین وجود ندارد و تنها در همان نوع اقامتی که سال پیش داشتید میتوانید درخواست دهید.

خیر، نیازی به ارسال هیچگونه مدرکی به صورت فیزیکی نمی باشد. سو پیشینه را از طریق وزارت امور خارجه شهرتان به سفارت جمهوری اسلامی ایران در گرجستان ارسال می کنید و مابقی مدارک رو بصورت فایل از طریق واتس اپ ارسال می کنید.

پرداخت وجه به دو صورت امکان پذیر است: پرداخت به صورت لاری توس حساب لاری و پرداخت به ضورت ریال ( معادل لاری) به حساب ریالی ایران

خیر بر خلاف شایعات هیچگونه تفاوتی بین تمدید اقامت آنلاین و حضوری نمی باشد.