8

سابقه در زمینه مهاجرت و ثبت ازدواج

icon

درباره مجموعه 360بخوانید

ثبت ازدواج (تخصصی)

بزرگترین خانواده بزرگ ایرانیان در گرجستان تمامی خدمات حقوقی را ارائه می دهد اعم از ثبت مراسم ازدواج و تمامی مسائل حقوقی و کیفری در خدمت شما عزیزان هستیم.

سخن مدیر عامل

انتخاب مسیر مهاجرت امری مهم در زندگی اشخاص می باشد و باید با دقت و حساسیت در این رابطه برخورد کرد. توجه به این نکته ضروری می باشد، که مهاجرت مسیری سخت و دشوار می باشد. برای اینکه مهاجرت با موفقیت انجام شود، باید با برنامه ریزی و اصول صحیح در این مسیر قدم نهاد در غیر این صورت فرد متقبل صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.

مدیر عامل شرکت

جناب مهندس پدرام نظری

سازمان ها

معرفی سایت شرکت هایی که به روند پرونده شما کمک می کنند