اقامت سرمایه گذاری گرجستان

همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد، شرایط سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار توسط نهاد های دولتی این کشور تا حد ممکن آسان و سهل شده است. همین موضوع است که باعث میشود افراد بسیاری برای اخذ اقامت گرجستان، از طریق سرمایه گذاری اقدام کنند.

اگر هدف شما، دریافت اقامت گرجستان از طریق سرمایه گذاری است، باید حداقل ۳۰۰ هزار دلار از سرمایه خود را به صورت مستقیم در این کشور سرمایه گذاری کنید. شرایط گرفتن اقامت گرجستان با استفاده از این روش واقعا شرایط مناسبی است. در ابتدا اینکه اتاق اصناف گرجستان، اطلاعات مناسبی را برای انتخاب بهترین گزینه سرمایه گذاری در کسب و کار ها در اختیارتان قرار میدهد و پس از آن هم میتوانید با ثابت شدن سرمایه گذاری، مجوز اقامت پنج ساله و یا بیشتر (حتی دائم) از این کشور را دریافت کنید. لازم به ذکر است با خرید یک یا چند ملک به ارزش مجموع ۳۰۰ هزار دلار نیز اقامت دائم و سرمایه گذاری گرجستان را دریافت می کنید

اقامت سرمایه گذاری گرجستان

همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد، شرایط سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار توسط نهاد های دولتی این کشور تا حد ممکن آسان و سهل شده است. همین موضوع است که باعث میشود افراد بسیاری برای اخذ اقامت گرجستان، از طریق سرمایه گذاری اقدام کنند.

اگر هدف شما، دریافت اقامت گرجستان از طریق سرمایه گذاری است، باید حداقل ۳۰۰ هزار دلار از سرمایه خود را به صورت مستقیم در این کشور سرمایه گذاری کنید. شرایط گرفتن اقامت گرجستان با استفاده از این روش واقعا شرایط مناسبی است. در ابتدا اینکه اتاق اصناف گرجستان، اطلاعات مناسبی را برای انتخاب بهترین گزینه سرمایه گذاری در کسب و کار ها در اختیارتان قرار میدهد و پس از آن هم میتوانید با ثابت شدن سرمایه گذاری، مجوز اقامت پنج ساله و یا بیشتر (حتی دائم) از این کشور را دریافت کنید. لازم به ذکر است با خرید یک یا چند ملک به ارزش مجموع ۳۰۰ هزار دلار نیز اقامت دائم و سرمایه گذاری گرجستان را دریافت می کنید