اقامت ثبت شرکت گرجستان

در سال 2018 میلادی، کشور گرجستان در بین بیشتر از 180 کشور دنیا، رتبه 9 سهولت راه اندازی کسب و کار را دریافت کرد. همین موضوع یکی از دلایلی است که باعث میشود دریافت اقامت گرجستان با استفاده از ثبت شرکت، طرفداران زیادی داشته باشد. قوانینی که دولت این کشور برای سرمایه گذاران خارجی وضع کرده بسیار مناسب است. زیرا علاوه بر کاهش هزینه خدمات ثبت شرکت و دیگر خدمات مرتبطه، این افراد را از پرداخت قسمت اعظم مالیات ها معاف کرده.

در اغلب کشور های جهان، زمانی که افراد خارجی قصد ثبت شرکت یا دیگر فعالیت های تجاری را داشته باشند، نیاز به وجود یک شهروند آن کشور را نیز (به عنوان یک شریک) دارند اما در گرجستان میتوانید بدون نیاز به هیچ فرد و شهروندی، شرکت ثبت شده را به صورت صد درصدی به نام خودتان بزنید.

ثبت چند نوع شرکت در گرجستان برای افراد خواهان اقامت مجاز است؟

به طور کلی 7 نوع شرکت در گرجستان برای شما قابل ثبت است که آنها عبارتند از:

شرکت سهامی خاص گرجستان
شرکت تعاونی گرجستان
شرکت هلدینگ گرجستنان
شرکت کارآفرینی فردی گرجستان
شرکت کسب و کار (مشارکتی) گرجستان
شرکت مسئولیت محدود گرجستان
شرکت مشارکت محدود گرجستان

اما با توجه به گستردگی انواع شرکت های ثبتی، برای اخذ اقامت گرجستان، ثبت کدام نوع شرکت بهتر است؟

پیشنهاد ما ثبت شرکت با مسئولیت محدود است. دلیل این پیشنهاد نیز آزادی عمل بالایی است که مؤسس یا مؤسسان آن دارند. این نوع شرکت شغل های فراوانی را پوشش میدهد و عملا افرادی که اقدام به راه اندازی آن میکنند میتوانند تا حد زیادی در انتخاب نوع فعالیت خود آزادانه عمل کنند.

با راه اندازی این نوع شرکت و با داشتن پروانه کسب، میتوانید به اغلب شغل ها و تجارت های موجود در این کشور وارد شوید. تنها محدودیت موجود، ورود به تجارت های مربوط به صنعت دارو است که برای فعالیت در آن نیاز دارید تا به صورت جداگانه به وزارت بهداشت کشور گرجستان مراجعه کنید.

در ضمن برای راه اندازی شرکت با مسئولیت محدود، میتوانید به صورت فردی عمل کنید و یا اینکه آن را با کمک شرکای خود به ثبت برسانید.

 

توجه کنید که برخی شرکت های سودجو عنوان می کنند که فقط با ثبت شرکت شما اقامت گرجستان را دریافت می کنید در صورتی که این چنین نیست

بعد از ثبت شرکت ، باید حداقال 3 ماه فعالیت داشته و گردش مالی شرکت به ازای هر کارمند خارجی به 50.000 لاری در سال برسد تا بتوانید درخواست اقامت از شرکت داشته باشید

پس فقط با ثبت شرکت هیچ اقامتی دریافت نخواهید کرد

اقامت ثبت شرکت گرجستان

در سال 2018 میلادی، کشور گرجستان در بین بیشتر از 180 کشور دنیا، رتبه 9 سهولت راه اندازی کسب و کار را دریافت کرد. همین موضوع یکی از دلایلی است که باعث میشود دریافت اقامت گرجستان با استفاده از ثبت شرکت، طرفداران زیادی داشته باشد. قوانینی که دولت این کشور برای سرمایه گذاران خارجی وضع کرده بسیار مناسب است. زیرا علاوه بر کاهش هزینه خدمات ثبت شرکت و دیگر خدمات مرتبطه، این افراد را از پرداخت قسمت اعظم مالیات ها معاف کرده.

در اغلب کشور های جهان، زمانی که افراد خارجی قصد ثبت شرکت یا دیگر فعالیت های تجاری را داشته باشند، نیاز به وجود یک شهروند آن کشور را نیز (به عنوان یک شریک) دارند اما در گرجستان میتوانید بدون نیاز به هیچ فرد و شهروندی، شرکت ثبت شده را به صورت صد درصدی به نام خودتان بزنید.

ثبت چند نوع شرکت در گرجستان برای افراد خواهان اقامت مجاز است؟

به طور کلی 7 نوع شرکت در گرجستان برای شما قابل ثبت است که آنها عبارتند از:

شرکت سهامی خاص گرجستان
شرکت تعاونی گرجستان
شرکت هلدینگ گرجستنان
شرکت کارآفرینی فردی گرجستان
شرکت کسب و کار (مشارکتی) گرجستان
شرکت مسئولیت محدود گرجستان
شرکت مشارکت محدود گرجستان

اما با توجه به گستردگی انواع شرکت های ثبتی، برای اخذ اقامت گرجستان، ثبت کدام نوع شرکت بهتر است؟

پیشنهاد ما ثبت شرکت با مسئولیت محدود است. دلیل این پیشنهاد نیز آزادی عمل بالایی است که مؤسس یا مؤسسان آن دارند. این نوع شرکت شغل های فراوانی را پوشش میدهد و عملا افرادی که اقدام به راه اندازی آن میکنند میتوانند تا حد زیادی در انتخاب نوع فعالیت خود آزادانه عمل کنند.

با راه اندازی این نوع شرکت و با داشتن پروانه کسب، میتوانید به اغلب شغل ها و تجارت های موجود در این کشور وارد شوید. تنها محدودیت موجود، ورود به تجارت های مربوط به صنعت دارو است که برای فعالیت در آن نیاز دارید تا به صورت جداگانه به وزارت بهداشت کشور گرجستان مراجعه کنید.

در ضمن برای راه اندازی شرکت با مسئولیت محدود، میتوانید به صورت فردی عمل کنید و یا اینکه آن را با کمک شرکای خود به ثبت برسانید.

 

توجه کنید که برخی شرکت های سودجو عنوان می کنند که فقط با ثبت شرکت شما اقامت گرجستان را دریافت می کنید در صورتی که این چنین نیست

بعد از ثبت شرکت ، باید حداقال 3 ماه فعالیت داشته و گردش مالی شرکت به ازای هر کارمند خارجی به 50.000 لاری در سال برسد تا بتوانید درخواست اقامت از شرکت داشته باشید

پس فقط با ثبت شرکت هیچ اقامتی دریافت نخواهید کرد